Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
Saturday, 3/25/2023, 12:57 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Khách mời: Luật sư Đào Xuân Sơn - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký trung ương Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn