Doanh nghiệp cần thích ứng với công nghệ để tồn tại

Saturday, 2/11/2023, 7:00 AM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Khách mời: Ông Trần Ngọc Anh - Founder,  CEO Công ty CP Công nghệ bất động sản MGI
VOH