Dự án giúp phụ nữ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp và dự án khởi nghiệp cho người trẻ

Saturday, 3/18/2023, 11:35 AM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà: "Năm 2023, tôi sẽ thực hiện nhiều dự án giúp phụ nữ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp và dự án khởi nghiệp cho người trẻ"
VOH