Du lịch Việt Nam - Du khách mong gì?

Saturday, 4/15/2023, 12:20 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Năm 2023, ngành du lich đặt mục tiêu đạt 8 triệu lượt du khách đến Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch cần làm gì và du khách đang mong gì ở du lịch Việt ?
VOH