Giảm thuế nhưng không làm thay đổi bức tranh ngân sách

Saturday, 6/3/2023, 2:00 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
VOH - Khách mời: Ông Nguyễn Văn Được - Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn thuế Trọng Tín