Nghị định số 08/2023/NĐ-CP: Cơn “ mưa rào” cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu trở lại thị trường

Saturday, 3/11/2023, 1:47 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Khách mời Luật sư Hà Hải- Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM và ông Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch Công ty Global Home- chuyên gia tư vấn bất động sản
VOH