Tạo bóng mát tại TPHCM: Chỉ nên làm mái che gắn với công trình

Saturday, 5/20/2023, 11:45 AM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Khách mời: TSKH - KTS Ngô Viết Nam Sơn
VOH