Thu thuế bất động sản để tránh đầu cơ là xác đáng

Saturday, 2/25/2023, 4:31 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Luật sư Nguyễn Trọng Hào – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nhân Bản
VOH