“Tỉnh thức để cân bằng cuộc sống và lãnh đạo thành công”

Saturday, 3/4/2023, 1:42 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Khách mời: Bà Nguyễn Thị Lai- Sáng lập kiêm CEO Công ty Vinatoken - Bà Nguyễn Thị Minh đăng - Chu tịch HĐQT công ty CP Koro
VOH