TPHCM có thể “đặt hàng” những đầu việc cụ thể để huy động nguồn lực kiều bào hiệu quả

Saturday, 4/29/2023, 1:53 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
VOH - Khách mời: Ông Lê Ngọc Ánh Minh - Chủ tịch điều hành Công ty TNHH Pacific Group, TPHCM; ông Alan Tụ Nguyễn - Chuyên gia tư vấn chiến lược và quản trị Công ty TNHH Tư vấn Bain & Company Việt Nam
VOH