Chuyện lạ: Giữ cụ ông xin tiền có 7 giấy Căn cước công dân và 5 Chứng minh nhân dân

Saturday, 4/18/2020, 7:37 PM GMT+7|  Camera cuộc sống
Một người đàn ông xin tiền có hơn 50 triệu đồng, 5 chứng minh nhân dân cùng một dãy số và 7 căn cước công dân cùng một dãy số.
VOH
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn