Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 01/09/2020

thứ ba, 01/09/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 12 - Đặng Trung Thành; Nguyễn Công Minh - Trưởng khu phố 2, phường phú hữu, Quận 9...