Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 02/06/2020

Tuesday, 6/2/2020, 4:00 PM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Cô tiên của mái ấm Thuận Hòa - chị Vi Thị Thuận; Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Cửu Thị Mẫn một cán bộ trẻ nhiệt tình, cần mẫn.
VOH