Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 04/07/2020

Saturday, 7/4/2020, 10:10 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
Người trao truyền giấc mơ trở thành công dân toàn cầu cho học trò - Cô giáo Trần Thị Thúy; Chị Huỳnh Thị Liên; Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
VOH