Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 09/06/2020

Tuesday, 6/9/2020, 10:00 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Đồng chí Nguyễn Thanh Hải; Phó hiệu trưởng Lại Văn Tâm; Thượng sĩ Lê Phúc Nghĩa, người học viên đến từ quê hương An Giang
VOH