Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 11/8/2020

Tuesday, 8/11/2020, 10:00 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
Hoàng Thị Hương - nữ điều dưỡng tâm huyết với nghề; Đồng chí Đỗ Phương Mai: lan tỏa một tấm gương; CCB Nguyễn Thị Nhự luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh