Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 15/8/2020

Saturday, 8/15/2020, 10:00 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
Bà Võ Thị Bình Dân - một cán bộ khu phố tận tâm; Trung úy Võ Lê Thanh Lâm – Một Đảng viên trẻ phấn đấn vì lý tưởng cách mạng; Nguyễn Thị Ngọc Mai: người trực tiếp làm đẹp môi trường tại huyện Nhà Bè
VOH