Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 16/05/2020

thứ bảy, 16/05/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh: Học Bác để chăm lo cho nhân dân tốt hơn; Thượng úy Phạm Văn Tú – Người Chiến sỹ học Bác từ những việc nhỏ nhất...
VOH