Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 16/06/2020

thứ ba, 16/06/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
(VOH) - Cựu chiến binh Lê Văn Lọ; Đảng bộ chi cục thuế quận 6 đồng hành cùng người nộp thuế; Ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5.
VOH