Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 18/8/2020

Tuesday, 8/18/2020, 10:00 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
Nguyễn Văn Vinh người luôn đi đầu trong các phong trào vận động nhân dân; Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Một luật sư có tâm với người nghèo; Thiều Thọ Tam - Cựu chiến binh tiên phong hiến đất làm đường
VOH