Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 20/06/2020

thứ bảy, 20/06/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
Bác sĩ Chuyên khoa II Đinh Tấn Phương 18 năm vì niềm vui của bệnh nhân; Chị Hồ Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình); Công ty cổ phần in số 7.
VOH