Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 25/12/2019

thứ tư, 25/12/2019, 10:33|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Một người Cộng sản; Đỗ Hữu Trí – Một tấm gương trong sáng; Bác Hai Tân: Tấm gương sáng về sự tự học
VOH