Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 26/05/2020

thứ ba, 26/05/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
Đồng chí Nguyễn Thị Chánh - “Còn sức là còn đi, còn lo cho dân”; Đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Nêu cao tinh thần trách nhiệm; Thượng úy Sóc Đúng...
VOH