Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 27/12/2019

Friday, 12/27/2019, 10:33 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Phan Đăng Lưu, người cộng sản kiên trung, nhà báo cách mạng ưu tú; Thượng úy Phạm Văn Tú học bác từ những việc nhỏ nhất; Luật sư Nguyễn Hữu Thọ một trí thức suốt đời phụng sự Tổ quốc
VOH