Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 28/12/2019

Saturday, 12/28/2019, 5:19 PM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
Trạm y tế xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi - Học Bác để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn; Đồng chí Đỗ Mười - một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và công cuộc đổi mới;
VOH