Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 29/08/2020

Saturday, 8/29/2020, 10:00 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
Trần Văn Hồng - Người cán bộ thư viện học Bác tinh thần trách nhiệm; Đồng chí Sầm Văn Quyến Bí thư chi Đoàn thôn Bỉnh Nghĩa; Huỳnh Cách Mạng, Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố