Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 29/12/2019

chủ nhật, 29/12/2019, 05:19|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Phòng tham mưu Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TPHCM - Làm tốt công tác tham mưu phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố;
VOH