Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 30/05/2020

Saturday, 5/30/2020, 10:00 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
Kỹ sư Nguyễn Vũ Nhân; Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Mai; Chi Đoàn Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh.
VOH