Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 30/06/2020

thứ ba, 30/06/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
(VOH) - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Thống Nhất: Trách nhiệm, tình người; Chị Lê Thị Lụa- Nữ cán bộ không ngại hiến đất làm đường cùng dân.
VOH