Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 4/8/2020

thứ ba, 04/08/2020, 10:00|  Chuyện về Bác
Đồng chí Đỗ Đức Thiện; Đồng chí Nguyễn Văn Bôi; Đảng viên trẻ Lê Na
VOH