Gương học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 16/11/2019

thứ hai, 16/12/2019, 03:10|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Không cứ phải là đảng viên; Ăn no rồi hãy đến làm việc; Cứ gọi tôi là ba như ngày trước.
VOH