Gương học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 23/11/2019

thứ hai, 16/12/2019, 03:10|  Chuyện về Bác
(VOH) - Trở về Pác Bó do đồng chí Đàm Quang Trung kể; Bài học về trau dồi tiếng Việt; Bữa ăn tối của Bác.
VOH