Gương học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 30/11/2019

Monday, 12/16/2019, 3:10 PM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau; Muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích; Chiếc đồng hồ - Bài học về sự đoàn kết
VOH