Gương học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 7/12/2019

thứ hai, 16/12/2019, 03:22|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Đi làm ruộng với nông dân.
VOH