Những mẩu chuyện về Bác: “Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ” - 12/8/2019

Monday, 7/22/2019, 4:26 PM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - “Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ” (theo lời cụ Lê Thị Hoan, Hội Phụ nữ Đống Đa, Hà Nội); “Những khách “đặc biệt” của Bác Hồ”; “Bác Hồ ở Pác Bó”.
VOH