Những mẩu chuyện về Bác: Bác đi chợ Tết - 21/10/2019

thứ hai, 21/10/2019, 10:59|  Chuyện về Bác
(VOH) - Bác đi chợ Tết; Người công giáo ghi ơn Bác; Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống thanh niên xung phong; “Đón vua hay đón Bác”
VOH