Những mẩu chuyện về Bác - Bác đi chợ Tết 7/10/2019

Monday, 10/21/2019, 10:45 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) -Bác đi chợ Tết; Người công giáo ghi ơn Bác Hồ; Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống thanh niên xung phong; Đón vua hay đón Bác.
VOH