Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ làm ngoại giao - 30/10/2019

Wednesday, 10/30/2019, 10:29 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Bác Hồ làm ngoại giao; Còn dân, còn nước; Bác Hồ đối xử với tù binh; Đời sống của dân quan trọng hơn
VOH