Những mẩu chuyện về Bác: "Bác Hồ với người làm báo" - 05/08/2019

Monday, 7/22/2019, 4:26 PM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Bác Hồ với người làm báo (được kể Theo tư liệu của nhà báo Phan Quang); Tài ngoại giao của Bác; Bác đi làm ruộng với nông dân.
VOH