Những mẩu chuyện về Bác: Bác muốn biết sự thật kia - 4/11/2019

thứ hai, 04/11/2019, 11:10|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Bác muốn biết sự thật kia; Bữa cơm gia đình; Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội
VOH