Những mẩu chuyện về Bác: Bác như thấy cả miền Nam - 09/12/2019

Monday, 12/9/2019, 10:08 AM GMT+7|  Chuyện về Bác
(VOH) - Ngó mí chắc lố; Bác như thấy cả miền Nam; Bác đến thăm cơ quan Trung ương Đoàn
VOH