Những mẩu chuyện về Bác: Bác tặng khăn quàng - 2/9/2019

Monday, 9/2/2019, 12:45 PM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ, Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào, Bác tặng khăn quàng, Một bữa ăn tối của Bác.
VOH