Những mẩu chuyện về Bác: Bác tặng khăn quàng - 2/9/2019

thứ hai, 02/09/2019, 12:45|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ, Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào, Bác tặng khăn quàng, Một bữa ăn tối của Bác.
VOH