Những mẩu chuyện về Bác: Bài học của thầy mo - 23/9/2019

thứ sáu, 13/09/2019, 03:49|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Bài học của thầy mo; Câu chuyện thứ nhất kể về Việc chi tiêu của Bác Hồ; Nướng sắn.
VOH