Những mẩu chuyện về Bác: Bữa cơm trên tàu với Bác - 9/11/2019

thứ bảy, 09/11/2019, 04:47|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Bữa cơm trên tàu với Bác; Bác Hồ dạy chúng tôi làm công tác cảnh vệ; Dù Tá hay Tướng đều phải lo phục vụ Nhân dân; Chiếc tàu thủy mang biệt hiệu T5 và tấm lòng của Bác.
VOH