Những mẩu chuyện về Bác: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng - 2/11/2019

thứ bảy, 02/11/2019, 10:29|  Chuyện về Bác
(VOH) - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Tấm ván lát đường; Sự kính phục của những người nước ngoài đối với Bác; Bác nắm bàn tay than bụi của chúng tôi.
VOH