Những mẩu chuyện về Bác - Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Quốc khánh 7/10/2019

Monday, 10/7/2019, 10:45 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Quốc khánh; Cuộc hội ngộ với Bác ở Bắc Kinh và lần gặp cuối; 1967: Cuộc gặp cuối ở Hà Nội; Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc; Bác yêu trẻ con một cách lạ.
VOH