Những mẩu chuyện về Bác: "Chú để Bác thuyết minh cho" - 9/9/2019

Friday, 9/13/2019, 3:49 PM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Chú để Bác thuyết minh cho; Thế thì chúng ta đã gặp nhau rồi; Tăng tiêu chuẩn cho chiến sĩ; Niềm hy vọng cuối đời của Phan Châu Trinh.
VOH