Những mẩu chuyện về Bác: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin - 9/10/2019

Wednesday, 10/9/2019, 11:54 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin; Ngăn nắp và trật tự; “Lịch sử” ba bộ quần áo của Bác; “Chuyện kể trong Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước”
VOH