Những mẩu chuyện về Bác: Để Bác quạt - 18/11/2019

Monday, 11/18/2019, 11:22 AM GMT+7|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Để Bác quạt ; Các chú bộ đội cũng phải biết hát; Ăn no rồi hãy đến làm việc; Bác Hồ là thế đấy; Cây đào Nhật Tân
VOH