Những mẩu chuyện về Bác: Đi làm ruộng với nông dân - 14/12/2019

thứ bảy, 14/12/2019, 10:09|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Bác và thiên nhiên; Đi làm ruộng với nông dân.
VOH